Cradle to cradle

Cramer twijfelt aan kansen 3R-recycling

Milieuminister Cramer twijfelt of het afvalverwerkingssysteem 3R in Nederland kans maakt. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het 3R-systeem is volgens de patenthouder, het bedrijf IPP in Stadskanaal, in staat om afval zodanig uit elkaar te halen en schoon te maken, dat er zuivere grondstoffen overblijven die op minimaal hetzelfde niveau kunnen worden hergebruikt.

Zwitser Stahel echte bedenker cradle to cradle

Michael Braungart en William McDonough hebben concurrentie. De Zwitserse wetenschapper Walter Stahel treedt sinds vorige week actief naar buiten als de oorspronkelijke bedenker van de term cradle to cradle.

Vereniging OpNieuw! promoot upcycling

Jarenlang voelde hij zich met zijn pleidooi voor hergebruik een roepende in de woestijn. Maar sinds de opkomst van het cradle-to-cradle-denken wordt er ineens naar hem geluisterd. Deze zomer richtte de Brabantse ondernemer Ad Comperen, samen met vier andere bedrijven én de Koninklijke Metaalunie, de vereniging OpNieuw! op. Die probeert hergebruik van producten bij Nederlandse bedrijven tussen de oren te krijgen.

'3R maakt afvalverbranding overbodig'

"Als dit systeem op de markt komt, blijft er geen verbrandingsoven meer over." Nanno Peters uit Stadskanaal is er zeker van: zijn bedrijf IPP heeft dé oplossing voor het afvalprobleem.

Groene daken zijn ineens hot

Begroeide daken lijken plotseling voet aan de grond te krijgen in Nederland. Verschillende steden verlenen sinds kort subsidie voor de aanleg van deze daken, die oplossingen bieden voor tal van milieuproblemen in bebouwd gebied. Andere gemeentes zullen vermoedelijk snel volgen. "Iedereen wil vooraan staan met dit onderwerp."

Nieuw C2C-boek verschijnt volgende maand

Michael Braungart komt in september met een nieuw boek over cradle to cradle. De Duitse uitgave, getiteld Die nächste industrielle Revolution: Die Cradle to Cradle-Community, bevat onder meer praktijkervaringen van bedrijven die met het principe van ontwerpen zonder afval aan de slag zijn gegaan.

Michael Braungart opent kantoor in Venlo

EPEA, het milieuonderzoeksbureau van cradle-to-cradle-grondlegger Michael Braungart, opent een vestiging in Venlo. Het kantoor krijgt voorlopig een plaats in het gebouw van de Kamer van Koophandel Limburg. Dat maakt Braungart morgen bekend tijdens een bijeenkomst in Venlo.

Composteren is leuk, fermenteren is beter

Al twee jaar zijn ze bezig het product in Nederland te promoten. Maar pas de laatste maanden beginnen ze een beetje succes te boeken met het van oorsprong Japanse systeem om keukenafval te verwerken tot bodemverbeteraar. "Nederland begint de Bokashi-emmer te ontdekken", vertelt Rinie Pen van EM Agriton in het Friese Noordwolde.

Inwoners Deventer maken thuis compost

Deventer gaat de strijd aan met afval. Via het project Afval Apart wil de gemeente de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen. In 2006 werd per bewoner nog 214 kilo afval aangeboden, volgend jaar moet dat 180 kilo zijn, over vier jaar 150 en in 2030 nog maar tien kilo. Tegen die tijd moet bijna al het afval worden gescheiden, zodat het kan worden gerecycled of gecomposteerd onder het motto 'afval is grondstof'.

Nederland zit ineens vol met C2C-adviseurs

Nu Nederland in de ban is van het cradle-to-cradle-concept, verdringen adviesbureaus en andere instanties elkaar om informatie te verschaffen en ondernemers op weg te helpen. Maar wie is nou de echte cradle-to-cradle-adviseur?

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen