Politiek

Cramer twijfelt aan kansen 3R-recycling

Milieuminister Cramer twijfelt of het afvalverwerkingssysteem 3R in Nederland kans maakt. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het 3R-systeem is volgens de patenthouder, het bedrijf IPP in Stadskanaal, in staat om afval zodanig uit elkaar te halen en schoon te maken, dat er zuivere grondstoffen overblijven die op minimaal hetzelfde niveau kunnen worden hergebruikt.

Groene daken zijn ineens hot

Begroeide daken lijken plotseling voet aan de grond te krijgen in Nederland. Verschillende steden verlenen sinds kort subsidie voor de aanleg van deze daken, die oplossingen bieden voor tal van milieuproblemen in bebouwd gebied. Andere gemeentes zullen vermoedelijk snel volgen. "Iedereen wil vooraan staan met dit onderwerp."

Minister bemoeit zich niet met Knowaste

Milieuminister Cramer gaat zich niet met de kwestie-Knowaste bemoeien. Dat heeft het ministerie van VROM laten weten aan de bedrijven die tot voor kort werkten aan een doorstart van het failliete luierrecyclebedrijf.

'Niemand let op milieueffect van vliegreis'

Het ministerie van OCW zou het reisgedrag in het hoger onderwijs moeten onderzoeken. Dat vindt Paul Peeters, lector duurzaam vervoer en toerisme aan de internationale hogeschool NHTV in Breda. Verre vliegreizen worden volgens hem veel te gemakkelijk geboekt. 'Alsof je een broodje koopt.' Tijd voor actie, vindt Peeters.

CDA stelt Kamervragen over Knowaste

Het CDA wil dat Milieuminister Cramer de doorstart van luierrecyclebedrijf Knowaste alsnog mogelijk maakt. CDA-Tweede-Kamerlid Antoinette Vietsch heeft Kamervragen over de kwestie gesteld. Ze wil binnen een week antwoord van de minister.

‘Luierrecycling moet een optie blijven’

Amsterdam moet het idee van luierrecycling nog niet opgeven. Ook niet nu het enige bedrijf in Nederland dat zich daarmee bezighield - Knowaste in Arnhem - ermee is gestopt. De stad moet zo nodig in Den Haag aandringen op nader onderzoek naar de milieuopbrengst van recyclen als alternatief voor verbranden. Dat vindt stadsdeelwethouder Werner Toonk (VVD), verantwoordelijk voor reiniging in Oud-West.

Nieuw: de drie i's

Ook mkb-bedrijven moeten een bijdrage leveren aan het oplossen van het broeikasprobleem. Dat zei milieuminister Cramer begin juni op een landelijke dag over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nieuwegein. De minister noemde het klimaat een "heel erg wezenlijk thema".

Minister Cramer biedt geen zekerheden

Tot februari 2007 was ze zelf ondernemer; met haar milieuadviesbureau adviseerde ze bedrijven over duurzaam ondernemen. Nu mag Jacqueline Cramer, als minister van VROM, de regels zelf bepalen. Die worden strenger. En dat moet ook, vindt Cramer. ‘De wereld om ons heen laat zien dat we echt een tandje hoger moeten.’

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen