'Greenpeace moet blij zijn met kolencentrale'

Zijn nieuwe steenkolencentrales te rijmen met de duurzame ambities van het kabinet? Jazeker, vindt energiebedrijf E.on, dat op de Maasvlakte zo'n centrale bouwt. Absoluut niet, zegt Greenpeace. In Delft gingen de twee partijen vorige week met elkaar in debat.

Als Joris den Blanken zijn opponent een contract onder de neus duwt, is in de zaal irritatie te merken. Het lijkt alsof de Greenpeace-afgezant – Den Blanken is campagneleider energie en klimaat bij de milieuorganisatie – met zijn aanvallende debatteerstijl de sympathie van de toehoorders verspeelt. E.on-topman Joost van Dijk gaat er trouwens niet op in. Hij laat zich niet strikken om, via het contract, persoonlijk te garanderen dat de CO2 die straks vrijkomt door de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte, zal worden afgevangen en opgeslagen.

Veel broeikasgassen
Steenkool, daar draait het vanavond allemaal om in cultureel centrum Speakers in Delft. Als alternatief voor de oprakende olie wordt steenkool wereldwijd steeds aantrekkelijker. Want er is voorlopig nog genoeg van en steenkool is makkelijk te winnen. Maar veel mensen vinden het zacht gezegd vreemd dat energiebedrijven in Nederland vijf nieuwe kolencentrales willen bouwen, terwijl tegelijkertijd iedereen de mond vol heeft van milieubescherming en klimaatbeleid. Want de verbranding van steenkool levert veel broeikasgassen op. Veel meer dan er vrijkomen bij gasgestookte centrales. En E.on kan dan wel zeggen dat de CO2 van de toekomstige centrale zal worden afgevangen en opgeslagen, maar wat is die belofte waard als je weet dat de techniek nog nergens ter wereld operationeel is? En dat in Europa en de Verenigde Staten verschillende projecten met CO2-afvang en -opslag zijn stopgezet omdat ze te duur werden? Genoeg stof voor discussie dus.

De argumenten van Greenpeace zijn glashelder. Waarom, zegt Den Blanken, zou je heel veel geld investeren in het ontwikkelen van de techniek van CO2-afvang en -opslag, terwijl je datzelfde geld ook kunt steken in echt schone energie? En, ook al wordt die techniek een succes, hoe verantwoord is het eigenlijk om kolen te importeren uit landen met vaak dubieuze arbeidsomstandigheden, die natuur vernietigen voor de mijnbouw en die duizenden kilometers verderop liggen, wat enorme – ook weer vervuilende – vervoersstromen betekent?

Windenergie
E.on is er nuchter over. De samenleving rekent op energie, stelt Van Dijk, en E.on levert die. Hij benadrukt de duurzame ambities van het bedrijf - zo investeert E.on de komende jaren 6 miljard euro in windenergie – maar "met duurzame energie alleen komen we er niet". Nog niet, in elk geval. Dus als we die kolen dan toch nodig hebben, vindt Van Dijk, laat Greenpeace dan blij zijn dat E.on in elk geval een moderne centrale neerzet, die efficiënter is dan bestaande kolencentrales.
Wat betreft de CO2-afvang en -opslag verzekert Van Dijk dat die er – ook zonder persoonlijk contract - zál komen. "We zetten er enorm op in."

Gepubliceerd in Delta, weekblad van de Technische Universiteit Delft, 6 maart 2008.

Beantwoorden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Images can be added to this post.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen