Luierverwerker Knowaste is kritiek zat

“We zijn het beu om elke keer opnieuw te moeten bewijzen dat onze methode om luiers te recyclen milieuvriendelijker is dan verbranding.” Met die woorden reageert Mark Donders, sales manager bij Knowaste, op twee kritische rapporten die het Arnhemse luierrecyclebedrijf de afgelopen maanden voor de kiezen heeft gekregen. Volgens onderzoek van zowel CE Delft als TNO is het minder milieuvriendelijk om luiers te recyclen, dan om ze, samen met ander huishoudelijk afval, te verbranden.

Het is niet de eerste keer dat de effectiviteit van de Knowaste-werkwijze in twijfel wordt getrokken. Knowaste moet zich al jaren verdedigen tegen kritiek. Zo maakte het bedrijf zich eind 2006 nog boos over een publicatie in het blad Afval. Daarin werd onder meer gesteld dat het milieurendement van het Knowaste-proces discutabel is en dat het inzamelen en verwerken van luiers erg duur is, vergeleken bij andere methodes om luierafval kwijt te raken.

Ladder van Lansink
Min of meer hetzelfde wordt nu opnieuw geconstateerd in de onderzoeken van CE Delft en TNO. Ten onrechte, zegt Knowaste in een officiële reactie op overigens alleen het CE-rapport. CE zou slechts een deel van de ‘levenscyclus’ van een luier bekijken, in plaats van de gehele cyclus. Deze LCA (life cycle analysis) is volgens Knowaste cruciaal voor een juiste beoordeling van de werkwijze. “Als je een deel van de LCA pakt, komt Knowaste er ongunstig uit”, zo staat in de brief. “Pak je de hele LCA, dan komt Knowaste er gunstiger uit dan verbranden.” Het Arnhemse bedrijf wijst erop dat recyclen op de ladder van Lansink - die afvalverwerkingsmethodes beoordeelt op milieuvriendelijkheid - hoger staat dan verbranden.

Knowaste heeft zijn werkwijze in 2001 met gunstig resultaat laten onderzoeken door het Duitse onafhankelijke Fraunhofer Institut. Om de nieuwe kritiek te pareren is opnieuw een onderzoeksinstituut in de arm genomen, BGP Ingenieursbureau in Uden. Dat bureau publiceert zijn bevindingen zeer binnenkort.

Enthousiasme
Op basis van het BGP-rapport zal in elk geval het Amsterdamse stadsdeel Oud-West besluiten of het structureel met Knowaste in zee gaat. Het stadsdeel hield het afgelopen halfjaar een proef met luierinzameling via twee kinderdagverblijven. De luiers werden een keer per week opgehaald door Knowaste en in Arnhem verwerkt tot herbruikbare papierpulp, plastic en compost. De proef is zeer succesvol verlopen, vertelt beleidsadviseur Sylvia Meintser. “Het enthousiasme bij de kinderdagverblijven en bij de ouders was groot. Ook ouders die zelf geen kinderen op de betreffende kinderdagverblijven hadden, kwamen zakken met luiers brengen.”

Ook in andere stadsdelen begon het onderwerp te spelen. Reden voor de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam om opdracht te geven voor het TNO-onderzoek. De rapporten van TNO en CE Delft brengen de beslissing om luierrecycling onderdeel te maken van structureel beleid, voor Amsterdam zeker niet dichterbij. In stadsdeel Oud-West worden in ieder geval voorlopig geen luiers meer ingezameld en opgehaald. Het stadsdeel gaat de proef zo snel mogelijk evalueren. Eind dit jaar zal de deelraad naar verwachting een definitieve beslissing over het onderwerp nemen.

Beantwoorden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Images can be added to this post.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen