Milieuzak mag toch blijven

Het protestlied van Groningse gemeenteraadsleden tegen het verdwijnen van de zogeheten milieuzak lijkt succes te hebben gehad. De speciale afvalzak, waarmee in de plaatsen Leek, Marum en Grootegast sinds 2005 kunststofafval huis aan huis wordt ingezameld, mag toch blijven. Eerder zag het ernaar uit dat het lokale systeem zou moeten wijken voor het landelijke beleid van milieuminister Cramer.

De drie gemeenten voelden er niets voor om hun eigen systeem op te offeren voor een landelijk inzamelsysteem voor kunststofafval. In een laatste poging om de minister te overtuigen namen gemeenteraadsleden vorige maand een protestlied op waarmee ze landelijk de aandacht trokken. In het lied – op de wijs van De uil zat in de olmen – leverden ze onder meer kritiek op de doelstelling van Cramer om over enkele jaren iets meer dan 40 procent van het kunststofafval te hergebruiken. Dat zou voor Leek, Marum en Grootegast een forse achteruitgang betekenen: van het afval dat via de milieuzak wordt ingezameld, wordt nu al ruim 70 procent hergebruikt. "We moeten wel gaan scheiden maar te veel dan ook weer niet", zongen de protesterende gemeenteraadsleden dan ook.

Twee keer betalen
Voornaamste struikelblok waren melk- en sappakken. Die horen volgens het Groningse systeem bij het kunststofafval dat in de milieuzak mag, in het landelijke systeem worden ze beschouwd als restafval omdat ze niet alleen uit kunststof bestaan, maar ook uit karton. Cramer stond tot voor kort op het standpunt dat de milieuzak alleen kon blijven als de drankenkartons er niet meer in mochten. Die moesten de inwoners van Leek, Marum en Grootegast in het vervolg weer in de gewone grijze afvalzak gooien.

Voor de bestuurders in de drie gemeenten was dat onacceptabel. Want los van het feit dat ze er dan wat betreft recycling fors op achteruit zouden gaan, zou de wijziging voor de inwoners ook een financiële tegenvaller betekenen. Zij zouden dan namelijk twee keer voor melk- en sappakken moeten gaan betalen: eerst al bij het aanschaffen (via de verpakkingstaks die de supermarkt aan de klant doorberekent) en vervolgens nog een keer bij het afvoeren. Want de drie gemeenten hanteren het diftar-systeem, waarbij inwoners een heffing betalen op grond van de hoeveelheid restafval die ze aanbieden.

Compromis
Afgelopen maandag sprak de vaste Kamercommissie VROM over het landelijke kunststofafvalbeleid. Kort daarvóór bereikte de minister een compromis met de drie gemeenten. Volgens dat compromis mag de milieuzak blijven, mét drankenkartons en al, maar krijgen de drie gemeenten voor die laatste geen vergoeding uit het afvalfonds. Met andere woorden: ze moeten het afvoeren en verwerken van de melk- en sappakken zelf betalen.

"Dat is jammer", reageert Harry Fellinger, milieuwethouder in Leek. Hij weet nog niet hoeveel extra geld dat de gemeenten gaat kosten. Fellinger vindt het ook jammer dat de milieuzak – volgens de Groningers toch echt het betere systeem – niet landelijk wordt ingevoerd. "Maar we zijn blij dat wij ons eigen systeem in elk geval mogen houden."

Ook gepubliceerd op www.duurzaamnieuws.nl op 7 april 2009

Beantwoorden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Images can be added to this post.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen