'3R maakt afvalverbranding overbodig'

"Als dit systeem op de markt komt, blijft er geen verbrandingsoven meer over." Nanno Peters uit Stadskanaal is er zeker van: zijn bedrijf IPP heeft dé oplossing voor het afvalprobleem.

Die oplossing heet 3R, wat staat voor Reversibles Reelles Recycling. Een wat ondoorgrondelijke naam, en het systeem dat erachter zit is nauwelijks minder ondoorgrondelijk. "3R is recyclen, maar dan ook écht", vertelt Peters. Het afvalverwerkingsproces waarop hij – samen met zijn collega Guido Jonkers en de Duitser Karl Ludwig von Deym – wereldwijd patent bezit, kan volgens hem afval zodanig uit elkaar halen en schoonmaken, dat er zuivere grondstoffen overblijven die op minimaal hetzelfde niveau kunnen worden hergebruikt. Precies zoals in de cradle-to-cradle-filosofie wordt bedoeld.

"Neem chipszakjes", legt Peters uit. "Daar kunnen we de verf afhalen – die gaat weer naar de drukker. En van de kunststof waar het zakje van gemaakt is, kan opnieuw een chipszakje worden gemaakt. Of neem een PET-fles. Ook daar halen we alle kleurstoffen uit, we maken het plastic schoon en er kan weer een nieuw PET-flesje van worden gemaakt. Keer op keer op keer."

Energieneutraal
Ook afval van glas, metaal, textiel, hout en papier kan in het 3R-systeem worden 'opgewerkt' tot zuivere grondstoffen die weer als nieuw kunnen worden gebruikt, vertelt Peters. "Je kunt eigenlijk al het huisvuil in het systeem gooien, maar 3R weet ook weg met industrieel afval en elektronicaschroot." IPP heeft het systeem begin dit jaar laten doorrekenen door het Duitse ingenieursbureau EPC. "Uit die berekeningen bleek dat 95 tot 97 procent van al het afval dankzij 3R opnieuw kan worden gebruikt."

Alsof dat nog niet mooi genoeg is, werkt het systeem ook nog eens volledig energieneutraal, vertelt Peters' mededirecteur Guido Jonkers. "De energie die nodig is om de machines te laten draaien, wordt gehaald uit de biomassa die zich in het huisvuil bevindt, en uit rioolafval. In het systeem is een installatie opgenomen die gebruikmaakt van het rottingsproces van dat organische afval." De 3R-installatie zou ook op externe energiebronnen kunnen draaien. "Maar dat is helemaal niet nodig", aldus Jonkers.

Heel moeilijk
3R biedt volgens Peters en Jonkers dé oplossing voor het afvalprobleem in de wereld. Hoe komt het dan eigenlijk dat het proces, dat al acht jaar wereldwijd gepatenteerd is, nog nergens wordt gebruikt? "Het is heel moeilijk om er in de afvalverwerkingsindustrie tussen te komen", zegt Peters. Want die markt wordt gedomineerd door grote bedrijven die veel geld hebben geïnvesteerd in de bestaande technieken. "Zij zitten helemaal niet te wachten op een systeem dat verbrandingsovens overbodig maakt."

Dan maar zelf een fabriekje bouwen is ook niet zo eenvoudig. Jonkers: "Als je een redelijk goede plant wilt neerzetten, heb je toch al gauw 25 miljoen euro nodig." Verder zul je volgens Peters in dat geval rekening moeten houden met de nodige tegenwerking van andere afvalverwerkers. "Die zullen er alles aan doen om te voorkomen dat die plant gaat draaien."

Toch zijn er de afgelopen tijd vorderingen gemaakt. Zo hebben de Duitse ingenieurs van EPC hun goede naam aan het 3R-systeem verbonden. "Zij hebben zich met 2 miljoen euro garant gesteld voor de werking ervan", vertelt Jonkers. "Dat wil zeggen dat iemand die een 3R-installatie laat bouwen, bij EPC 2 miljoen euro kan claimen als blijkt dat het systeem niet werkt. Daarnaast durft EPC ook te garanderen dat de teruggewonnen grondstoffen tegen marktprijzen kunnen worden doorverkocht."

IPP is – ondanks het vermeende conservatisme van de afvalbranche – in gesprek met een aantal afvalverwerkers in Nederland en in Europa. "Maar we hebben bijvoorbeeld ook contacten met Azerbeidzjan", aldus Jonkers. De vraag is volgens hem dan ook niet óf 3R-installaties onderdeel zullen worden van de afvalverwerkingsindustrie, maar wanneer. Zijn eigen antwoord op die vraag? "Over een jaar of twee willen we een grote slag hebben gemaakt, nationaal of internationaal. En dat gaat zeker lukken; afval is big business."

Gepubliceerd op www.duurzaamnieuws.nl op 14 september 2008

Beantwoorden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Images can be added to this post.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen