Groene daken zijn ineens hot

Begroeide daken lijken plotseling voet aan de grond te krijgen in Nederland. Verschillende steden verlenen sinds kort subsidie voor de aanleg van deze daken, die oplossingen bieden voor tal van milieuproblemen in bebouwd gebied. Andere gemeentes zullen vermoedelijk snel volgen. "Iedereen wil vooraan staan met dit onderwerp."

"Subsidie op groene daken zou het eerste moeten zijn wat Jacqueline Cramer gaat regelen." Dat zei Christoph Ravesloot kort na het aantreden van de milieuminister in het blad van de Vereniging Eigen Huis. Ruim anderhalf jaar later heeft de bouwkundige – dé expert op het gebied van begroeide daken in Nederland – zijn zin. Al wordt de subsidie dan niet door de rijksoverheid geregeld, maar door afzonderlijke steden.

Klimaatverandering
Groningen was dit voorjaar de eerste die besloot te gaan meebetalen aan de aanleg van groene daken in de gemeente. Rotterdam volgde vorige maand. In Amsterdam sprak het bestuur van het stadsdeel centrum zich afgelopen week vóór een subsidieregeling uit, in Den Haag wordt daar vanuit de gemeenteraad op aangedrongen. Groene daken zijn ineens hot.

Dat komt ongetwijfeld door de breed gedeelde zorgen over klimaatverandering. Want groene daken kunnen uitkomst bieden bij diverse aspecten daarvan. Zoals het feit dat het in Nederland vaker en heviger zal gaan regenen. Daken met plantjes en een laagje grond houden regenwater vast. Zo voorkomen ze dat het riool bij hevige buien overbelast raakt. Maar ze vormen ook een antwoord op temperatuurstijgingen. Tijdens warme zomerdagen houden groene daken de onderliggende ruimtes koel. In steden met veel begroeide daken, zoals in Duitsland Düsseldorf en Stuttgart, loopt de temperatuur 's zomers enkele graden minder hoog op dan in steden waar vooral zwarte daken liggen te blakeren in de zon. Verder dragen begroeide daken bij aan de hoeveelheid groen in bebouwd gebied. Ze bieden leefruimte aan vogels en vlinders, nemen CO2 op en kunnen zelfs luchtvervuiling tegengaan door fijnstof te binden.

Behoorlijk gemotiveerd
Inwoners van Groningen kunnen sinds 1 april 30 euro per vierkante meter subsidie krijgen als ze hun zwarte dak vervangen door een dak met plantjes. De gemeente had vorige maand al circa veertig subsidieaanvragen binnen. "De meeste aanvragers zijn behoorlijk gemotiveerd", vertelt stadsecoloog Wout Veldstra. "We zitten nu ongeveer op de helft van het budget voor dit jaar, dus we hebben nog wel wat ruimte."

Dat laatste is zeker ook het geval in Rotterdam. De subsidieregeling in die stad – 25 euro per vierkante meter, wat gelijkstaat aan ongeveer de helft van de aanlegkosten – is nu ruim een maand van kracht. "We krijgen dagelijks telefoontjes van geïnteresseerden en we hebben inmiddels een aantal concrete aanvragen binnen", vertelt Suzanne Snelders van Gemeentewerken. Rotterdam heeft 2008 bestempeld tot Groenjaar en besteedt in dat kader dit jaar extra aandacht aan groen in de openbare ruimte. Verschillende gemeentelijke gebouwen – zoals het Gemeentearchief en de centrale bibliotheek – kregen dit jaar al een groen dak. Ook zijn er volgens Snelders plannen in de maak om gemeentelijke panden standaard van een groen dak te voorzien wanneer het dak moet worden vervangen.

In de mode
Ook in Amsterdam en Den Haag leeft het onderwerp inmiddels. Het dagelijks bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Centrum besloot vorige week dat bewoners subsidie voor groene daken zouden moeten kunnen krijgen. Het bestuur ging akkoord met een voorstel daartoe van de lokale partij Amsterdam Anders/De Groenen. Die doet al jaren pogingen om bestuurders in de hoofdstad te interesseren voor groene daken. Tot nu toe steeds tevergeefs. "Maar nu is dit onderwerp in de mode", zegt fractievoorzitter Joost Kircz. "Iedereen wil graag vooraan staan met dit soort groene oplossingen." Het besluit moet overigens nog worden goedgekeurd door de deelraad van Amsterdam Centrum.

In Den Haag heeft de gemeenteraadsfractie van de PvdA het college gevraagd een subsidieregeling te bedenken. "Groene daken hebben eigenlijk alleen maar voordelen", schrijven raadsleden Susan Cohen Jehoram en Willem Minderhout op de website van de PvdA Den Haag. "Vandaar dat wij drempels om ze aan te leggen, zoveel mogelijk uit de weg willen ruimen."

Gepubliceerd op www.duurzaamnieuws.nl op 24 augustus 2008

Beantwoorden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Images can be added to this post.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen