Inwoners Deventer maken thuis compost

Deventer gaat de strijd aan met afval. Via het project Afval Apart wil de gemeente de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen. In 2006 werd per bewoner nog 214 kilo afval aangeboden, volgend jaar moet dat 180 kilo zijn, over vier jaar 150 en in 2030 nog maar tien kilo. Tegen die tijd moet bijna al het afval worden gescheiden, zodat het kan worden gerecycled of gecomposteerd onder het motto 'afval is grondstof'.

Behalve op een betere afvalscheiding is het project, dat de komende twee jaar loopt, ook gericht op afvalvermindering. Zo worden de inwoners van Deventer gestimuleerd om zelf thuis hun GFT-afval te composteren. Ze kunnen daartoe - met korting - compostvaten aanschaffen, maar ook Bokashi-systemen. Daarmee wordt organisch keukenafval gefermenteerd.

Micro-organismen
"Fermenteren is weer iets anders dan composteren", vertelt Estella Franssen van educatief natuur- en milieucentrum De Ulebelt. "Je voegt zelf micro-organismen aan het keukenafval toe, waardoor dit niet gaat rotten zoals bij composteren gebeurt. Bij composteren verlies je daardoor organisch materiaal. Dat gebeurt bij fermenteren niet. Voor de bodem is dat eigenlijk veel beter."

Afval Apart is trouwens niet alleen een ideëel project: er zijn ook economische motieven in het spel. "Een ton restafval kost circa honderd euro om te laten verwerken", vertelt Robert Boomkamp van de gemeente Deventer. "Een ton GFT kost maar veertig euro. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer we besparen." Vanaf 2012 denkt de stad structureel 250.000 euro per jaar te kunnen besparen op de kosten voor afvalinzameling en -verwerking.

Beantwoorden

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegestane HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
  • Images can be added to this post.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen