Minister bemoeit zich niet met Knowaste

Milieuminister Cramer gaat zich niet met de kwestie-Knowaste bemoeien. Dat heeft het ministerie van VROM laten weten aan de bedrijven die tot voor kort werkten aan een doorstart van het failliete luierrecyclebedrijf.

De drie partijen - Synthese adviesgroep, consultancybureau Royal Haskoning en het EMT-kenniscluster - hebben het ministerie eerder deze maand over het onderwerp bijgepraat. Dat gebeurde naar aanleiding van de schriftelijke vragen die Tweede-Kamerlid Antoinette Vietsch (CDA) Cramer op 9 januari stelde.

Vietsch wilde van de minister weten of zij bereid was met spoed te bemiddelen bij de doorstart van Knowaste. Ze vroeg de minister om een "forse investering ten behoeve van de duurzaamheid". Als de minister niet zelf wilde investeren, dan vroeg Vietsch haar "op een andere wijze ervoor te zorgen dat recycling van incontinentiemateriaal en luiers in Nederland mogelijk blijft".

Met de weigering van de minister om in te grijpen in de zaak, komt volgens de initiatiefnemers een definitief einde aan de pogingen om het luierrecycleproces voor Nederland te behouden. Inmiddels is met de ontmanteling van de Knowaste-installatie in Arnhem begonnen. De machines zijn opgekocht door een Belgisch bedrijf, dat ze waarschijnlijk in delen gaat doorverkopen.

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen