Luiers worden voorlopig verbrand

Klanten van luierrecyclebedrijf Knowaste die hun afval lieten ophalen door Van Gansewinkel, kunnen luiers en incontinentiemateriaal nog altijd bij de afvaldienstverlener kwijt. “Niemand hoeft met volle containers te blijven zitten”, verzekert woordvoerder Marc Ruis. Zijn werkgever was kort van tevoren ingelicht over de plotselinge sluiting van Knowaste, afgelopen vrijdag. Van Gansewinkel was een van de grote toeleveranciers van het Arnhemse recyclebedrijf. Het bezat ook een klein percentage van de aandelen Knowaste.

Van Gansewinkel brengt de opgehaalde luiers - in ieder geval voorlopig - naar verbrandingsinstallaties, waar nog energie uit het materiaal wordt gewonnen. “Een mooie opbrengst”, vindt Ruis. “Maar tegelijkertijd zijn we breed aan het bekijken of het nog duurzamer kan.” Als mogelijk alternatief noemt hij composteren. “Luiers bevatten veel organisch afval. Dat kun je composteren”, aldus Ruis. “Je moet alleen wel het plastic en de papierpulp eruit halen.” Van Gansewinkel kijkt ook over de grens naar alternatieven.

Fantastisch kenmerk
De afvaldienstverlener vindt het jammer dat Knowaste ermee is gestopt. “Knowaste had het fantastische kenmerk dat bijna 100 procent van het materiaal werd gerecycled”, memoreert Ruis. Toch kwam de sluiting voor hem niet als een volledige verrassing. “Als aandeelhouder wisten we wel dat het bedrijf moeite had om de gewenste economische situatie te bereiken. De signalen waren al een tijdje zodanig dat we al rekening hielden met een mogelijke sluiting.”

In hoeverre de negatieve onderzoeksrapporten van TNO en CE Delft een rol hebben gespeeld, durft hij niet te zeggen. “Ik kan me voorstellen dat die enige invloed hebben gehad bij gemeentes die aan het dubben waren of ze luierafval gescheiden zouden gaan ophalen. Maar of die gemeentes er waren, weet ik niet.”

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen