Duurzame energie wil maar niet doorbreken

De vergroening van de Nederlandse energiemarkt wil maar geen vaart krijgen. Het aandeel van duurzame energie in de totale energievoorziening is ook vorig jaar weer nauwelijks gestegen. Ten opzichte van 2007 kwam er een half procentpunt bij: 3,4 procent van de Nederlandse energievoorziening kon in 2008 duurzaam worden genoemd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn Jaarrapport duurzame energie in Nederland 2008. In 2007 bedroeg de groei 0,1 procentpunt, het jaar daarvoor 0,4.

De bescheiden groei in 2008 komt vooral voor rekening van stroomopwekking uit biomassa en wind. Het CBS spreekt van een "extra harde groei" van het aantal windmolens door de aanleg van een nieuw windpark op zee. Windenergie is volgens het rapport nu goed voor ongeveer eenderde van alle duurzame energie in Nederland.

De overige duurzame energie is bijna uitsluitend stroom uit biomassa. Elektriciteitscentrales zijn in 2008 meer biomassa gaan meestoken. Ook zijn vorig jaar twee installaties voor het verbranden van afvalhout in gebruik genomen, en één installatie voor het verbranden van kippenmest.

Falend zonne-energiebeleid
Zonne-energie telt in Nederland nog altijd nauwelijks mee. Het aandeel daarvan binnen de totale duurzame-energievoorziening was vorig jaar 1,1 procent – een stijging van 0,1 procentpunt ten opzichte van 2007. "Dat percentage is het duidelijkste bewijs voor het falen van het Nederlandse zonne-energiebeleid", reageert Peter van Vliet, voorzitter van De Zonvogel. Die pas opgerichte coöperatie wil het voor iedere Nederlander mogelijk maken om zelf zonne-energie te gaan opwekken. "Dus ook voor mensen die geen eigen dak hebben, zoals huurders en eigenaren van appartementen", zegt Van Vliet.

Tot nu toe breekt zonne-energie volgens Van Vliet in Nederland niet door "omdat er geen structurele ondersteuning is, geen duidelijkheid, geen eenvoudige regeling waarmee mensen uit de voeten kunnen en geen garantie dat een regeling langere tijd van kracht blijft". De Zonvogel handelt buiten de overheid om: deelnemers worden mede-eigenaar van de zonnepanelen die de coöperatie op allerlei daken in het land neerzet. "Dat levert hun een aardig rendement op", aldus Van Vliet.

Lastig
Met het geringe aandeel duurzame energie is Nederland in Europa al jaren een van de slechtst presterende landen; van de vijftien 'oude' EU-landen scoren alleen België, Luxemburg en Groot-Brittannië lager. Zweden en Finland gaan Europees aan kop. In Zweden was drie jaar geleden al bijna 30 procent van het energieverbruik duurzaam te noemen. Zweden produceert veel energie uit biomassa, maar ook uit waterkracht.

Nederland heeft de komende jaren nog het nodige werk te doen: het kabinet wil het aandeel duurzame energie in 2020 hebben opgekrikt naar 20 procent van de gehele energievoorziening. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwde in februari al dat dat in het huidige tempo wel eens lastig kon worden.

Ook gepubliceerd op www.duurzaamnieuws.nl op 30 augustus 2009

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen