Druten houdt het meeste afval apart

Milieuwethouder Michel Lepoutre uit Druten is trots. De Gelderse gemeente is uitgeroepen tot afvalscheidingskampioen van Nederland. Dat gebeurde kort geleden tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres in Nieuwegein.

Slechts tachtig kilo restafval werd het afgelopen jaar in Druten per huishouden opgehaald. Nergens anders in Nederland is dat zo weinig. Dat is niet zo verwonderlijk, want nergens anders in Nederland wordt zo veel afval aan de bron gescheiden als in Druten. De gemeente verwerkt 80 procent van al het huishoudelijk afval buiten de 'grijze' restafvalstroom. Dat geldt voor de gebruikelijke materialen als papier, glas, GFT en klein chemisch afval, maar Drutenaren kunnen ook zaken als lege melkpakken, blik, textiel en oude autobanden bij de milieustraat inleveren. De gemeente laat de verschillende afvalstromen recyclen door bedrijven in de buurt.

Hoe het komt dat de Drutenaren zo trouw hun afval inleveren? Volgens Lepoutre is dat grotendeels te danken aan de afspraken die de gemeente heeft met sportverenigingen. "Die halen een keer per maand op zaterdag – tegen een vast tarief – oud papier en textiel op. De opbrengst is een heel concrete en zichtbare bron van inkomsten voor de verenigingen. En aangezien veel Drutenaren lid zijn van een sportvereniging, zijn dus heel veel mensen gemotiveerd om afval te scheiden."

Duur
Maar Druten stimuleert afvalscheiding ook op een andere manier. Restafval mag alleen aan de straat worden gezet in een speciale blauwe vuilniszak die bij een aantal supermarkten kan worden gekocht voor € 1,15 per stuk. "Dat is duur voor één vuilniszak", weet Lepoutre. "Er is dus een prikkel om zo weinig mogelijk afval in de blauwe zak te stoppen."

Wat is het streven van Druten voor de toekomst op afvalgebied? "Volgend jaar willen we nog lager uitkomen, bijvoorbeeld op 78 kilo per huishouden", zegt de milieuwethouder. "En dat kan ook, want nog altijd wordt een kwart van het papier in de blauwe zak aangeboden. Ook textiel treffen we daarin nog wel eens aan. Dat kan er allemaal nog uit."

Gepubliceerd op www.duurzaamnieuws.nl op 3 december 2008

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen