Cramer twijfelt aan kansen 3R-recycling

Milieuminister Cramer twijfelt of het afvalverwerkingssysteem 3R in Nederland kans maakt. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het 3R-systeem is volgens de patenthouder, het bedrijf IPP in Stadskanaal, in staat om afval zodanig uit elkaar te halen en schoon te maken, dat er zuivere grondstoffen overblijven die op minimaal hetzelfde niveau kunnen worden hergebruikt. "Als 3R op de markt komt, blijft er geen verbrandingsoven meer over", zegt IPP-directeur Nanno Peters.

Wiegtotwieg publiceerde half september over 3R. Kort daarna werd Cramer, tijdens overleg met de Tweede Kamer, met het nieuwe systeem geconfronteerd. Ze beloofde toen zich in 3R te zullen verdiepen. Nu zij dat heeft gedaan, schrijft de minister dat ze niet weet hoe wenselijk het is dat 3R een plaats in de Nederlandse afvalverwerkingsmarkt krijgt. Als onderbouwing schrijft ze dat afvalverbranding in Nederland een "nadrukkelijke plaats" heeft in het afvalbeheer. "We moeten niet vergeten dat we de afvalverbrandingsmarkt de afgelopen jaren volledig hebben vrijgegeven door het opheffen van capaciteitsregulering en het wegnemen van geografische begrenzingen."

Oppervlakkig
Cramer kan zich voorstellen dat het om die reden voor nieuwkomers op de afvalmarkt moeilijk is om ertussen te komen, zoals IPP op dit moment inderdaad ervaart. De minister schrijft dat het in haar macht ligt om ervoor te zorgen dat meer afval buiten de verbrandingsoven wordt gehouden, maar dat daar op dit moment geen goede redenen voor zijn.

IPP is teleurgesteld over de reactie. "Het is duidelijk dat de minister zich slechts oppervlakkig in 3R heeft verdiept", zegt mede-IPP-directeur Guido Jonkers. "Haar ambtenaren hebben alleen onze website bekeken. Ik zou zeggen: geef dan even een belletje. En zet een groepje ambtenaren bij elkaar om zich echt goed – door ons – over dit revolutionaire systeem te laten informeren."

Klimaatneutraal
Jonkers noemt het waanzin dat afvalverbranders nu per maand "vier tot zes miljoen euro aan grondstoffen" verbranden. Hij wijst erop dat Cramer, tijdens het recente bezoek van Al Gore aan Nederland, nogmaals het belang van klimaatneutrale bedrijfsvoering heeft benadrukt. "En laat 3R dat op het gebied van afvalverwerking nou net mogelijk maken! Wat ons betreft is de minister weer aan zet."

Gepubliceerd op www.duurzaamnieuws.nl op 26 oktober 2008

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen