Afvalverwerker wil het bos in

Zelf hadden ze tot voor kort nog nooit van cradle to cradle gehoord. Toen afvalverwerker Hartog in Baarn het idee kreeg om terug te keren naar zijn vroegere locatie, de daar gelegen stortplaats te saneren en er opnieuw te beginnen met een schoner bedrijf, was dat ingegeven door praktische overwegingen. Toch is het een echt cradle-to-cradle-plan.

“Op het bedrijventerrein waar we nu zitten, hebben we te weinig ruimte”, vertelt directielid Ben Goezinnen. “Maar het is nog niet zo makkelijk om een andere plek te vinden. Zo kwam het oorspronkelijke terrein in beeld.”

Hergebruiken
Hartog was vroeger gevestigd in het bos, tussen Baarn en Hilversum. De drieënhalve hectare grond is nog altijd eigendom van de afvalverwerker. Niet dat die er meteen een nieuw bedrijf kan neerzetten: het terrein is een stortplaats, die al sinds de jaren zestig dicht is. “Er ligt van alles”, vertelt Goezinnen. “Bedrijfsafval, puin van bouw en sloop, noem maar op. Allemaal materialen die vroeger werden gestort, maar waarvan tegenwoordig 90 procent zou kunnen worden hergebruikt.”

Dat zette Hartog aan het denken. Zou het geen idee zijn om de berg afval op te ruimen? “Wij zouden die stortplaats willen afgraven, alles wat daar ligt sorteren en met de huidige technieken hergebruiken. In het gat dat vervolgens ontstaat, willen we - ondergronds - ons nieuwe bedrijf maken. Daaroverheen willen we het bos herstellen.”

Win-win-winsituatie
Het is een win-win-win-situatie, vindt Goezinnen. De afvalverwerker krijgt meer ruimte, gemeente en provincie worden verlost van een stortplaats waarvan het levenslange onderhoud handenvol geld kost, en de natuur krijgt een stuk bos terug. En dan heeft Hartog het nog niet eens over de laaggeschoolde werkgelegenheid in de omgeving die het plan zou opleveren.

De afvalverwerker heeft een architectenbureau inmiddels een schets van het nieuwe bedrijf laten maken. “Die is nog niet uitgewerkt”, vertelt Goezinnen. Ook is nog niet duidelijk wat het hele project zou gaan kosten, en wie dat zou moeten betalen.

Haken en ogen
Dat er haken en ogen aan het plan zitten, daarvan is Hartog zich bewust. “Het bos ligt bijvoorbeeld in een ecologische hoofdstructuur. En volgens Ruimtelijke Ordening mag je daar niet bouwen. Aan de andere kant: die stortplaats lígt er al. Als wij die opruimen, dan levert dat iets op.”

Goezinnen wil niet te veel focussen op de mogelijke nadelen van het plan. “Ik denk dat het tijd is om eens met de gemeente, de provincie en Hartog bij elkaar te gaan zitten - met de voeten op tafel - en gewoon eens te brainstormen over dit onderwerp. Het zou het eerste project in Nederland zijn waarbij zo rigoureus een terrein wordt gesaneerd. Dat is een mooi ding om over na te denken.”

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen