'Plan cradle-to-cradle-opleiding is uiterst vaag'

De cradle-to-cradle-milieuopleiding in Venlo, waarover Dagblad De Limburger afgelopen dinsdag berichtte, zal nog wel even op zich laten wachten. Observant, het weekblad van de Universiteit Maastricht (UM), belde het bericht na en noemt de plannen "uiterst vaag".

Zo was niet duidelijk te krijgen of het nu gaat om een leerstoel, een faculteit of zelfs een hele universiteit. De Limburgse Kamer van Koophandel, een van de initiatiefnemers, sprak in Dagblad De Limburger van een "nieuwe onderwijsinstelling", die komend studiejaar al van start moet gaan met "enkele tientallen studenten". Dat zouden er in vijf jaar enkele duizenden moeten worden.

Het Maastrichtse universiteitsblad berichtte over het onderwerp omdat 'de nieuwe onderwijsinstelling' volgens De Limburger afspraken heeft gemaakt over samenwerking met de universiteiten van Eindhoven, Wageningen en Nijmegen. Dus niet met het naburige Maastricht. Maar dat blijkt een foutje te zijn: waar gesproken werd over Nijmegen, had Maastricht moeten staan. Maar op de UM is men volgens Observant "nog nauwelijks op de hoogte van het project".

Naar een wereld zonder afval

Wiegtotwieg.nl is een website over duurzame producten. De titel is ontleend aan het boek Cradle to cradle. Daarin wordt een wereld zonder afval beschreven. Zo’n wereld is mogelijk als we maar slim ontwerpen! Meer lezen